Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1409/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thoái trả LPTB đã thu đối với dự án được giao đất trước ngày thi hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Số hiệu: 1409/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1409/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Vĩnh Long 

 

Trả lời công văn số 183/CT-THDT ngày 3/4/2006 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc thoái trả LPTB đã thu đối với dự án được giao đất trước ngày thi hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3(d), Mục III, phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: “Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các Mục đích sau đây: d/Đất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác)”.

Do đó, trường hợp các dự án được giao đất trước ngày thi hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP , nhưng không xây nhà mà bán nền thì chủ Dự án không phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất được giao; Người mua đất (nền nhà) phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, trường hợp Công ty Thương mại và Xây dựng Minh Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao đất tại Quyết định số 4403/QĐ.UB ngày 24/12/2004 “V/v thu hồi và giao quyền sử dụng 192.595,2 m2 đất cho Công ty Thương mại và Xây dựng Minh Linh để xây dựng tuyến dân cư Cổ Chiên” thì Công ty Thương mại và Xây dựng Minh Linh không phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất được giao. Trường hợp Công ty đã nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất được giao, đề nghị Cục Thuế làm thủ tục thoái trả cho đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1409/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thoái trả LPTB đã thu đối với dự án được giao đất trước ngày thi hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125