Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý trích nộp tiền thuế truy thu ẩn lậu

Số hiệu: 14/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý trích nộp tiền thuế truy thu ẩn lậu

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa

Trả lời công văn số 743/HQKH-NV ngày 20/11/2006 của Cục Hải quan Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn việc trích nộp và hạch toán cho số dư trên tài khoản tiền gửi tại Kho bạc đối với số tiền truy thu qua việc kiểm tra, phát hiện một số doanh nghiệp đã áp sai mã số, thuế suất và khai tiêu hao nguyên phụ liệu… tiến hành truy thu theo hướng dẫn tại Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đơn vị thực hiện như sau:

Căn cứ điểm 7 phần D Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì "Cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước".

Hiện nay, số tiền thu được về vi phạm hành chính, và truy thu của ngành Hải quan đều được nộp toàn bộ vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 41/2004/TT-BTC nêu trên mà không được trích nộp các khoản như quy định trước đây. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa nếu sau 90 ngày mà doanh nghiệp không có khiếu nại thì chuyển toàn bộ số tiền truy thu thuế ẩn lậu hiện đơn vị đang theo dõi tại tài khoản tiền gửi vào Ngân sách nhà nước và hạch toán theo sơ đồ 3.2.3 hoặc sơ đồ 3.2.1 quy định tại Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 04 năm 2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các CHQ tỉnh, TP (để th.hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý trích nộp tiền thuế truy thu ẩn lậu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22