Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1386TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1386TCT/DNK
V/v: Xử lý vướng mắc về thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 46 / CT-NQD ngày 11/1/2004 của Cục Thuế V/v giải quyết vướng mắc về hoàn thuế GTGT của năm 2003 cho Xí nghiệp Toàn Thắng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm 1.1 Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), trường hợp Xí nghiệp dệt Toàn Thắng xuất khẩu hàng hóa, trong hợp đồng xuất khẩu quy định bên nước ngoài thanh toán tiền thông qua Ngân hàng trả một phần vào tài khoản của Xí nghiệp và một phần vào tài khoản của Giám đốc Xí nghiệp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình kiểm tra cụ thể nếu đơn vị có đủ thủ tục hồ sơ như quy định của Thông tư số 82/2002/TT-BTC ; riêng điều kiện về thanh toán hàng xuất khẩu là thanh toán qua ngân hàng và phù hợp với tên người nhận ghi trên hợp đồng xuất khẩu Xí nghiệp đã ký với Công ty nước ngoài, toàn bộ số tiền thanh toán hàng xuất khẩu Xí nghiệp có hạch toán kế toán phản ánh đầy đủ vào doanh thu của Xí nghiệp theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, đã kê khai nộp thuế thì chấp nhận cho Xí nghiệp dệt Toàn Thắng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Xí nghiệp dệt Toàn Thắng không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì đơn vị chỉ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số tiền nước ngoài thanh toán trả vào tài khoản của Xí nghiệp. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ Xí nghiệp được hạch toán vào chí phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC), DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1386 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc về hoàn thuế GTGT của năm 2003 cho Xí nghiệp Toàn Thắng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!