Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1365/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về vướng mắc trong quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải

Số hiệu: 1365/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1365/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với Hợp tác xã vận tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 344 CT/THDT ngày 15/2/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về vướng mắc trong quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu trừ thuế GTGT.

Cục thuế tỉnh Bình Định cần kiểm tra cụ thể từng trường hợp cụ thể để xác định phương tiện vận tải đầu tư của Hợp tác xã nếu xác định: phương tiện vận tải đó đảm bảo các điều kiện là phương tiện được sử dụng vào sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp chứng minh thuộc sở hữu của Hợp tác xã; phương tiện đó được Hợp tác xã theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành thì những phương tiện vận tải của Hợp tác xã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Hợp tác xã mua sắm phương tiện vận tải theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Định: vốn góp không ghi tăng vốn điều lệ của hợp tác xã; Các chi phí phát sinh sau khi phương tiện đầu tư do xã viên chịu và không được phản ánh trong sổ sách kế toán của Hợp tác xã. Căn cứ quy định của Luật Hợp tác xã, căn cứ theo quyết định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì những phương tiện vận tải đó không được xác định là tài sản của hợp tác xã thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Điểm 1.1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai.

Và theo nguyên tắc kế toán được quy định tại Luật kế toán được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003 thì đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Cục thuế xem xét giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1365/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về vướng mắc trong quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250