Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1357 TCT/ĐTNN ngày 10/05/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với đại lý Bảo hiểm nhân thọ

Số hiệu: 1357TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1357 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với đại lý Bảo hiểm nhân thọ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
- Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ

 

Trả lời công văn số 8404 ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, công văn số 220404/BTC ngày 2 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ về thuế GTGT đối với các Đại lý và cộng tác viên bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 8, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì bảo hiểm nhân thọ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào quy định trên và công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính thì: các cộng tác viên, cơ sở kinh doanh đại lý hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ và hoa hồng được hưởng của hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Các cơ sở kinh doanh, đại lý kê khai nộp thuế TNDN đối với hoa hồng đại lý. Cơ sở kinh doanh là cá nhân làm đại lý, cộng tác viên không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán chứng từ, thì nộp thuế TNDN theo thuế suất 5% tính trên doanh thu hoa hồng. Trường hợp cá nhân làm đại lý, cộng tác viên có thu nhập bình quân tháng trong năm dưới mức lượng tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước thì được miễn thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay vào NSNN thuế TNDN phải nộp của các đại lý, cộng tác viên thuộc đối tượng phải nộp thuế theo mức ấn định 5% và được hưởng Khoản thù lao bằng 0,8% số thuế thực tế đã thu của các đại lý, cộng tác viên để nộp NSNN. Số tiền thù lao này được khấu từ vào số tiền thuế TNDN thu của đại lý, cộng tác viên trước khi nộp vào NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ về được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1357 TCT/ĐTNN ngày 10/05/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với đại lý Bảo hiểm nhân thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177