Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1347/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc chi phí phục vụ trong ngành du lịch

Số hiệu: 1347/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vũ
Ngày ban hành: 13/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1347/TCT-ĐTNN
V/v: Chi phí phục vụ trong ngành du lịch

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH GLOBAL TOSERCO 

 

Trả lời công văn số 02/GLT-06 ngày 4/1/2006 của Công ty TNHH Global Toserco đề nghị hướng dẫn về chi phí phục vụ trong ngành du lịch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH Global Toserco thu phí phục vụ thì các Khoản phí phục vụ này phải được hạch toán vào doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Các Khoản chi phí cho người lao động như chi phí tiền lương, tiền công và các Khoản phụ cấp, ăn giữa ca, đào tạo, y tế nhằm nâng cao chất lượng lao động và cải thiện Điều kiện làm việc theo hướng dẫn tại công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 của Bộ Tài chính được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các Khoản tiền lương, chi phí phúc lợi không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Sau khi đã nộp thuế TNDN, Công ty có thể trích thưởng cho các cá nhân và tập thể có chất lượng phục vụ tốt phù hợp với quy định của hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Global Toserco biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1347/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc chi phí phục vụ trong ngành du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.455

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.119.106