Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1325/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 01/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 300/CTHPH-HKDCN ngày 25/1/2024 của Cục Thuế TP. Hải Phòng vướng mắc về việc giao đất, cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất để thực hiện Hợp đồng dự án BOT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

-Tại Điều 2 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ) về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ các quy định trên thì thẩm quyền giao đất hay cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đường giao thông theo Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP. Hải Phòng.

Vấn đề này, UBND TP. Hải Phòng đã có Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 về việc cho Công ty TNHH đầu tư đường ven biển Hải Phòng thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án theo Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT. Đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ pháp luật hiện hành để giải quyết. Trường hợp còn vướng mắc về hình thức giao đất hay cho thuê đất thì đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể chế độ sử dụng đất đối với Dự án theo Hợp đồng BOT.

Trên cơ sở xác định rõ về hình thức giao đất hay cho thuê đất đối với Dự án theo Hợp đồng BOT, đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; chế độ ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất cho Dự án theo Hợp đồng BOT theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1325/TCT-CS ngày 01/04/2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


320

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.99.208
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!