Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1311/TM-KHĐT ngày 25/03/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ I sản xuất) của Dự án đầu tư vào Bắc Giang địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Số hiệu: 1311/TM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1311/TM-KHĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ 1 SX) của dự án đầu tư vào Bắc Giang địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH A-ONE VIET NAM
(Xã Hoàng Ninh huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang)

 

Trả lời công văn số 05/CV-NKVL ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Công ty TNHH A-ONE VN về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2004.

Căn cứ Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất trong đó toàn bộ tỉnh Bằng Giang thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 14/GP BG ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4 tháng 5 năm 2000 và Quyết định số 704/2003/QĐ-CP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH A-ONE Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2004 năm đầu sản xuất:

Xơ Polyester fiber (mã HS 5501 20 00) 100 tấn 120.000 USD

2. Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty tại tỉnh Bắc Giang, không miễn thuế đối với nguyên liệu do doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công.

3. Hết năm Công ty báo cáo việc nhập khẩu và sử dụng cho sản xuất các nguyên liệu được miễn thuế nêu trên và tình hình xuất khẩu sản phẩm cho Bộ Thương mại và Sở Thương mại Bắc Giang.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1311/TM-KHĐT ngày 25/03/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ I sản xuất) của Dự án đầu tư vào Bắc Giang địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144