Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1294/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1294/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Văn phòng đại diện UNILEVER N.V tại Việt Nam

Trả lời thư đề ngày 15/3/2005 của Văn phòng đại diện Unilever N.V tại Việt Nam về vấn đề chứng từ xác định trợ cấp thôi việc của các nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện Unilever N.V tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ Nhà nước quy định không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mức trợ cấp thôi việc được xác định trên cơ sở tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động theo hướng dẫn quy định tại Điều 15, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Các chứng từ làm căn cứ xác nhận về trợ cấp thôi việc của người Việt Nam và người nước ngoài là các chứng từ chi trả trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động và các chứng từ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp như hết hạn hoạt động, đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng… theo quy định tại Điều 36, 37, 38, hoặc Khoản 1, Điều 41 của Bộ Luật lao động

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động hàng năm và khi chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo hướng dẫn Điểm 4, Mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Văn phòng đại diện Unilever N.V tại Việt Nam liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1294/TCT-ĐTNN ngày 05/05/2005 của Tổng Cục Thuế về vấn đề chứng từ xác định trợ cấp thôi việc của các nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện Unilever N.V tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!