Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1276 TCT/PCCS ngày 29/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế đối với trường hợp mất hoá đơn

Số hiệu: 1276TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1276 TCT/PCCS
V/v xử lý thuế đối với trường hợp mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1615/CV-TTr ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc xử lý về thuế đối với trường hợp mất hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: “Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hoá đơn đã sử dụng”; đồng thời tại Điều 17 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên cũng quy định: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 14, 15, 16 của Nghị định này dẫn đến trốn thuế thì:

1. Bị truy thu đủ số thuế trốn.

2. Bị xử phạt về thuế theo quy định tại các Luật thuế. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng mà theo quy định của pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp tổ chức, cá nhân làm mất liên 2 hoá đơn (liên giao cho khách hàng) thì Cục thuế xem xét xử lý như sau:

- Trườn hợp tổ chức, cá nhân làm mất liên 2 hoá đơn (liên gio cho khách hàng) nhưng không cần đến trốn thuế thì Cục thuế tiến hành xử phạt đối với hành vi làm mất hoá đơn theo đúng quy định.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân làm mất liên 2 hoá đơn (liên giao cho khác hàng) dẫn đến trốn thuế thì Cục thuế tiến hành xử phạt đối với hành vi làm mất hoá đơn và truy thu đủ số thuế trốn do hành vi làm mất hoá đơn này gây nên.

2. Căn cứ theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn thì trường hợp qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện tổ chức, cá nhân mua hàng mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) đã không khai báo với cơ quan thuế và không lập hồ sơ làm mất hoá đơn theo quy định tại Điểm 1.7b, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nhưng tổ chức, cá nhân vẫn kê khai khấu từ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoá đơn đã mất thì cơ quan thuế tiến hành xử phạt đối với hành vi kê khai thuế không trung thực (không có hoá đơn, chứng từ) và loại khỏi chi phí hợp lý, không cho khấu từ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1276 TCT/PCCS ngày 29/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế đối với trường hợp mất hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33