Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 122/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về các vướng mắc khi thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 122/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn quản lý thu thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 5626/CT- TTHT ngày 14/12/2005 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về các vướng mắc khi thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Về khấu trừ thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam: Ngày 22/8/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10513TC/TCT về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp, lắp đặt cho dự án do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, trong đó hướng dẫn:

“Trường hợp tổ chức viện trợ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh trong nước để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì được miễn thuế GTGT. Đồng thời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức viện trợ nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án”.

2) Về quản lý thu thuế đối với đất, đá, cát, sỏi mua của người dân tự khai thác không có hóa đơn, chứng từ được lập bảng kê số 04/GTGT:

Cơ sở kinh doanh mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được lập bảng kê số 04/GTGT-Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn bàn hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính để làm căn cứ hạch toán và chi phí tính thuế thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp, giá trị đất, đá, sỏi mua vào của một hộ gia đình, cá nhân khai thác với số lượng, giá trị lớn, có dấu hiệu gian lận, trốn thuế thì Cục Thuế có thể tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh, cá nhân khai thác về đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 122/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về các vướng mắc khi thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228