Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10513/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10513/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10513/BTC-TCT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ

Kinh gửi:

- Các cơ quan ngang bộ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Bộ tài chính có nhận được công văn của một số doanh nghiệp, Cục Thuế phản ánh vầ chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp, lắp đặt cho dự án do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ các Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Trường hợp Liên hiệp hội, Tổng hội, Hội, các tổ chức Chính trị-Xã hội…(gọi chung là Hội) sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam, Hội được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn thuế GTGT khi mua hàng.

- Trường hợp tổ chức viện trợ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh trongnước để thực hiện dự án viện trợ khônghoàn lại thì được miễn thuế GTGT. Đồng thời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ, cung cáp hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức viện trợ nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện thống nhất./.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 10513/BTC-TCT
On value added tax policy

Hanoi, August 22, 2005

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies
- Provincial/municipal People's Committees
- Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has recently received official letters from several enterprises and provincial/municipal Taxation Departments, reporting on the value added tax (VAT) policy on goods and services provided to or installed for projects with non-refundable aid from foreign organizations or individuals for Vietnam. Regarding this matter, the Finance Ministry gives the following opinion:

Pursuant to the Finance Ministry's Circulars No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, and No. 32/2005/TT-BTC of April 26, 2005, providing guidance on VAT:

- Where unions, federations, associations, socio-political organizations, etc. (referred to collectively as associations) use foreign non-refundable aid money for purchasing goods in Vietnam, the associations shall be refunded the VAT amounts written in VAT invoices and paid upon goods purchase.

- Where foreign donors directly sign contracts with domestic business establishments for execution of non-refundable aid projects, they shall be exempt from VAT. Meanwhile, domestic business establishments which have declared and paid VAT by credit method, and provided VAT-liable goods or services to foreign donors at VAT-exclusive prices shall have the input VAT on goods or services supplied to projects credited or refunded.

The Finance Ministry hereby notifies the above-said opinion to concerned units for knowledge and implementation.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Truong Chi Trung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10513/BTC-TCT ngày 22/08/2005 về việc chính sách thuế do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.266

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!