Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1182 TCT/NV5 ngày 05/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoá đơn chứng từ đối với các khoản chi hỗ trợ cho khách hàng

Số hiệu: 1182TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1182 TCT/NV5
V/v Hoá đơn chứng từ đối với các Khoản chi hỗ trợ cho khách hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng ninh

Trả lời công văn số 227CT/TN ngày 23/8/2002 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với trường hợp doanh nghiệp hỗ trợ chi phí vận chuyển, lương nhân viên bán hàng và giảm giá hàng tồn kho cho khách hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp có chi cho khách hàng là các đại lý bán hàng và đại lý thực hiện mua bán hàng hoá với doanh nghiệp theo hình thức mua đứt, bán đoạn như chi hỗ trợ phí vận chuyển, lương nhân viên bán hàng tính ngoài số chi hoa hồng đại lý... thì chứng từ để làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là:

+ Văn bản quy định của doanh nghiệp về cơ chế chi hỗ trợ cho các đại lý.

+ Chứng từ chi của doanh nghiệp ghi rõ nội dung chi, tên đại lý được hỗ trợ và phải có chữ ký của Giám đốc doanh nghiệp và đại lý được hưởng hỗ trợ. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các Khoản chi phí này và phải hạch toán vào khản chi phí khác (chi phí tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại...) khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, các Khoản chi này chỉ được tính theo mức khống chế quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/20001 của Bộ Tài chính.

Các đại lý khi nhận các Khoản tiền hỗ trợ của doanh nghiệp phải hạch toán các Khoản tiền này vào thu nhập khác và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Trường hợp các Khoản chi phí hỗ trợ này được xác định cụ thể theo một mức chi bằng tiền hoặc theo tỷ lệ % tính trên giá trị hàng hoá hay hoa hồng đại lý thì Khoản chi này được xác định như một Khoản hoa hồng đại lý bán hàng được hưởng. Bên đại lý bán hàng phải lập hoá đơn bán hàng (nếu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) hoá đơn GTGT (nếu là đại lý nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) cho bên chủ hàng khi thực hiện thanh toán Khoản tiền này giữa bên chủ hàng và bên đại lý. Khoản tiền này bên chủ hàng chi trả được tính vào chi phí tiêu thụ hàng hóa. Bên đại lý tính vào doanh thu hoa hồng đại lý.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng ninh biết và thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1182 TCT/NV5 ngày 05/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoá đơn chứng từ đối với các khoản chi hỗ trợ cho khách hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.866
DMCA.com Protection Status