Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11336 TC/CST ngày 05/10/2004 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Số hiệu: 11336TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 05/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11336 TC/CST
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Văn phòng Chính phủ
 - Bộ Xây dựng

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4575/VPCP-CN ngày 01/9/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Đối với nội dung tại Điểm 2 Mục A phần II Nghị quyết 06 về việc nghiên cứu Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số loại thuế, lệ phí về nhà, đất, Bộ Tài chính xin trao đổi như sau:

Hiện hành có 6 Khoản thuế, lệ phí đối với đất đai, bao gồm:

- Lệ phí địa chính;

- Lệ phí trước bạ;

- Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất (đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh);

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất (đối với cá nhân);

- Thuế nhà, đất.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

1- Lệ phí địa chính: Theo nguyên tắc của Pháp lệnh phí và lệ phí thì “mức thu lệ phí được ấn định trước đối với từng công việc, không nhằm Mục đích bù đắp chi phí”. Qua rà soát thì mức thu lệ phí địa chính hiện hành rất thấp không ảnh hưởng đối với người nộp, nên không cần phải sửa đổi.

2 - Lệ phí trước bạ: Căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất và mức thu lệ phí. Mức thu lệ phí trước bạ hiện hành đối với nhà, đất là 1%. Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá do UBND cấp tỉnh quy định theo khung giá đất của Chính phủ. Qua rà soát cho thấy lệ phí trước bạ đối với nhà, đất hiện hành là phù hợp, không cần phải sửa đổi.

3- Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh): Từ 01/01/2004, thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của các cơ sở kinh doanh phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 28% và thuế suất bổ sung đến 25%).

4- Thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình: Theo  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của các cá nhân không kinh doanh phải chịu thuế thu nhập đối với cá nhân. Tuy nhiên, Luật thuế thu nhập cá nhân đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng (Chính phủ đã trình Quốc hội chương trình thông qua Luật thu nhập cá nhân vào năm 2006). Hiện tại Chính phủ đã cho tiếp tục thực hiện theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn đến khi có văn bản mới.

5- Thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất: Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ năm 2003 đến 2010 thực hiện miễn thuế đối với diện tích đất trong hạn điền và giảm 50% thuế đối với diện tích đất còn lại và trong vài năm tới chưa cần phải sửa đổi. Thuế nhà, đất đang thực hiện theo Pháp lệnh thuế nhà, đất với mức thu thấp.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2004/NQ-CP Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11336 TC/CST ngày 05/10/2004 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980
DMCA.com Protection Status