Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11044/BTC-TCHQ năm 2018 về miễn thuế hàng quà biếu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11044/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11044/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng quà biếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai.
(Số 9 đường Hoàng Minh Châu, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 321/CTĐĐNa ngày 25/12/2017 và công văn số 56/CTĐĐNa-CTXH ngày 04/4/2018 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đề nghị miễn thuế hàng hóa do các công ty nước ngoài biếu tặng vì mục đích nhân đạo. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 8 và điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ điểm b Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế;

Trường hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính đồng ý miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng là nguyên vật liệu, sản phẩm dư thừa sau khi kết thúc các hợp đồng số 03DT-Desipo/15 ngày 26/1/2015, số 06DT-TJ/NGY/15 ngày 20/01/2015, số 08DT-KTC/15 ngày 27/3/2015, số 09DT-ASCENT/15 ngày 12/3/2015 của các Công ty Ascent Corporation Limited, Công ty Teijin Frontier Co. Ltd, Công ty Desipro Pte., Ltd, Công ty Forward Apparel Trading Limited y quyền cho Công ty Cổ phần Đồng Tiến để tặng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai.

2. Về hề sơ, thủ tục:

a) Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của B Tài chính.

b) Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu:

Công ty nhận gia công (Công ty CP Đồng Tiến) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Khoản 42 (Điểm 2.d và 3.a2) và Khoản 58 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

3. Giao Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát việc sử dụng đúng mục đích từ thiện đối với số hàng hóa do Công ty Đồng Tiến tặng cho Hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm quản lý, sử dụng hàng hóa đúng mục đích miễn thuế. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích hoặc nhượng bán, tiêu thụ nội địa (kể cả bán đấu giá) thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST, PC (để biết);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để t/hiện);
- Công ty CP Đồng Tiến (để t/hiện);

(Đ/c: Số 10, Đg Phan Trung, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
- Lưu: VT, TCHQ (
10b).

TL. BTRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11044/BTC-TCHQ năm 2018 về miễn thuế hàng quà biếu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44