Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1104/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 04/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ thuế đối với việc chuyển nhượng Nhà máy Thủy điện Nậm Pia.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1055/CT-THNVDT ngày 12/10/2010 của Cục thuế tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn về xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp Công ty cổ phần xây dựng thương mại Lam Sơn chuyển nhượng dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pia cho Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pia. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Tại Điểm 1, Phần A, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế…".

- Tại Điểm 2.1, Mục III, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

"2.1. Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Lam Sơn có chuyển nhượng dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pia sang Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pia có phát sinh thu nhập thì phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua. Trường hợp giá trị chuyển nhượng là giá trị tạm tính thì sau khi xác định được giá trị chuyển nhượng chính thức và chi phí chính thức, doanh nghiệp phải quyết toán, xác định chính xác nghĩa vụ thuế phải nộp theo giá quyết toán chính thức khi tính thuế (thanh lý hợp đồng).

2. Về thuế GTGT: Trường hợp năm 2005, Công ty cổ phần thương mại Lam Sơn đầu tư xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pia, sau đó Công ty cổ phần thương mại Lam Sơn thành lập Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pia trên cơ sở dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pia; việc chuyển dự án Nhà máy thủy điện Nậm Pia từ Công ty cổ phần thương mại Lam Sơn sang Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pia không phải là hoạt động chuyển nhượng vốn và Công ty cổ phần thương mại Lam Sơn phải thực hiện xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định cho hoạt động này.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Sơn La căn cứ vào các quy định nêu trên tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp còn tiếp tục phát sinh vướng mắc, vượt quá thẩm quyền của Cục thuế thì đề nghị Cục thuế tỉnh Sơn La có văn bản báo cáo và đề xuất phương án giải quyết gửi về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC), Vụ PC (TCT-2b);
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1104/TCT-CS ngày 04/04/2011 xác định nghĩa vụ thuế đối với việc chuyển nhượng Nhà máy Thủy điện Nậm Pia do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86