Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5628/TCT-CS năm 2014 xác định nghĩa vụ thuế đối với phần vốn nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5628/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5628/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ thuế đối với phần vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngày 27/11/2014, Tổng cục Thuế đã mời các đơn vị có liên quan (SCIC, Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Công ty) họp bàn và đề xuất các phương án xử lý về việc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Cung ứng Lao động & Thương mại Hải Phòng tại công văn số 60/2014/CV ngày 27/10/2014. Tiếp theo, ngày 8/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2245/CT-Ktr1 ngày 1/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc xử lý khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra.

Qua nghiên cứu hồ sơ kèm theo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục Biên bản kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 6/7/2012, Công ty CP Cung ứng lao động và thương mại có ý kiến: số tiền 234.376.120 đồng là số thuế TNDN từ 1/7/2007 và năm 2008 nằm trong số tiền thuế miễn, giảm Công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, SCIC đã bán hết vốn nhà nước và thu về SCIC nên Doanh nghiệp không có nguồn vốn để thực hiện với NSNN. Vì vậy Công ty đề nghị Cục Thuế Hải Phòng làm việc với SCIC để giải quyết theo chỉ đạo tại công văn số 16064/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Tại công văn số 2245/CT-Ktr1 ngày 1/12/2014 nêu trên, Cục Thuế Hải Phòng có báo cáo: Căn cứ tài liệu Công ty đã cung cấp bổ sung liên quan đến việc hạch toán khoản thuế TNDN được ưu đãi thể hiện Công ty không hạch toán tăng phần vốn góp của Nhà nước (Vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn là 5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước vẫn chiếm 51% vốn điều lệ là 2,55 tỷ đồng), Công ty cũng không nộp phần cổ tức được chia về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN Công ty hạch toán vào quỹ đầu tư phát triển. Do vậy, SCIC không có căn cứ để chuyển trả cho Công ty theo đề nghị của Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng đã nộp đủ tiền thuế TNDN do không được miễn giảm là 234 triệu vào NSNN.

Từ các vấn đề nêu trên, Tổng cục Thuế đề xuất trình lãnh đạo Bộ như sau:

Căn cứ ý kiến của SCIC và Cục Thuế nêu tại cuộc họp về việc Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng chưa thực hiện tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp, do đó việc Công ty báo cáo rằng Công ty đã hạch toán tăng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thu về SCIC là chưa có cơ sở, nên chưa có căn cứ để xử lý theo công văn số 16064/BTC-TCT ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng Công ty đầu và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có ý kiến chính thức về kiến nghị của Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng liên quan đến phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 26/12/2014 để TCT có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ trả lời Cục Thuế và Công ty.

Xin cám ơn sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5628/TCT-CS năm 2014 xác định nghĩa vụ thuế đối với phần vốn nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79