Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 104/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Điều kiện hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 104/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/TCT-PCCS
V/v: Điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 976/KT ngày 22/11/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hỏi về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 16 Luật thuế GTGT quy định:

"Việc hoàn thuế giá trị gia tăng chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của các tháng trong quý lớn hơn số thuế đầu ra hoặc được hoàn thuế đầu vào của tài sản cố định theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật này;…

3. Quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính quy định cụ thể thủ tục và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điều này".

Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật thuế GTGT nêu trên thì các điều kiện về thủ tục hoàn thuế GTGT sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính có hiệu lực tại thời điểm hoàn thuế.

Tại công văn số 976/KT ngày 22/11/2006, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên không nói rõ các đơn vị không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư (Xí nghiệp Dịch vụ khoáng sản, Xí nghiệp Dịch vụ địa chất và cung ứng tổng hợp và Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm sản xuất mỏ và luyện kim thuộc Bộ Công nghiệp) được hoàn thuế vào thời điểm nào, chỉ nêu chung từ năm 1999 đến tháng 3/2006).

Trong thời gian từ 01/01/1999 đến nay, thủ tục hoàn thuế GTGT được thực hiện theo các Thông tư của Bộ Tài chính như sau:

- Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Thông tư số 89/1998/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999.

- Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Thông tư số 122/2000/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001, thay thế Thông tư số 89/1998/TT-BTC .

Trong hai Thông tư nói trên, Bộ Tài chính đều không hướng dẫn đối tượng được hoàn thuế GTGT phải là đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư).

- Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004, thay thế Thông tư số 122/2000/TT-BTC .

Tại điểm 7, Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư)"…

Như vậy, kể từ thời điểm ngày 01/01/2004, một trong những điều kiện để được hoàn thuế GTGT là đơn vị phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.

Tuy nhiên do chưa có sự hướng dẫn thống nhất trong ngành thuế nên một số Cục thuế vẫn thực hiện hoàn thuế mà không xem xét điều kiện mới này. Đối với những trường hợp đó, nếu đơn vị sau khi được hoàn thuế vẫn hoạt động, kê khai thuế, nộp thuế bình thường thì không làm giảm nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, nên không xác định là hành vi gian lận, trốn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh để xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Quý Cơ quan được biết và thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 104/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Điều kiện hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93