Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3497/BHXH-TST năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3497/BHXH-TST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 04/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/BHXH/TST
V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý Thu - Sổ,
Thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (đính kèm), tiếp theo Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng tiền lương theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản nêu trên. Hàng ngày tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện trên phần mềm TST (Mẫu số 01/154-TST và Mẫu số 02/154-TST đính kèm).

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố đảm bảo việc thực hiện đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc thực hiện các nội dung trên; tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý các đơn vị dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đáp ứng yêu cầu quản lý, theo dõi; tổng hợp kết quả thực hiện phát sinh hàng ngày.

2.2. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ định kỳ hàng tháng thực hiện tổng hợp dữ liệu kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất toàn quốc trên phần mềm quản lý, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Mẫu số 03/154-TST đính kèm).

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (
để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu
: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3497/BHXH-TST ngày 04/11/2020 về thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251