Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2807/CV-BCĐ 2021 khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID19

Số hiệu: 2807/CV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 14/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2807/CV-BCĐ
V/v khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022, Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 1384/BYT-DP ngày 06/3/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tính đến nay, Bộ Y tế mới nhận được Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của một số tỉnh, thành phố.

Để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 9/4/2021, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế để tổ chức triển khai thực hiện; gửi Kế hoạch về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 17/4/2021.

2. Triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 2447/BYT-DP ngày 05/4/2021 của Bộ Y tế về rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.

3. Tiếp nhận và triển khai ngay việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2, hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin đợt 1 và đợt 2 trước ngày 15/5/2021.

4. Bộ Y tế sẽ Quyết định điều chỉnh số lượng vắc xin từ các đơn vị, địa phương có tỷ lệ tiêm thấp sang các đơn vị, địa phương có tỷ lệ tiêm cao (nếu cần thiết), trước ngày 10/5/2021.

5. Nếu đơn vị, địa phương nào không hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin, để vắc xin hết hạn hoặc không sử dụng phải tiêu hủy thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19./.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục Bộ Y tế; KHTC, QLD, TT-KT (thực hiện);
- Cục Y tế (Bộ CA);
- Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);
- Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2807/CV-BCĐ ngày 14/04/2021 khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117