Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1648/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1648/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Du lịch;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Công an Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam; Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam; Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc; Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19; tiếp theo văn bản số 2205/UBND-KGVX ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp nhận và cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài.

Theo đề xuất của Liên sở: Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngoại vụ tại Tờ trình số: 7525/TTr-LS:YT-LĐTB&XH-NV ngày 19/5/2021 về việc điều chỉnh phân công việc tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc quy trình tiếp nhận nhập cảnh và cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng đối tượng, cụ thể như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có đề nghị cho người lao động nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao (lao động kỹ thuật), nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào làm việc và người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của nhà đầu tư, chuyên gia nhập cảnh theo để kiểm tra, rà soát xác nhận hồ sơ đủ điều kiện, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và có văn bản (kèm theo hồ sơ của đơn vị) gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố (qua Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) xem xét, phê duyệt nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Sở Ngoại vụ: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài, Văn phòng cơ quan đại diện báo chí nước ngoài tại Việt Nam, có người nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức trên nhập cảnh vào Việt Nam - Hà Nội và người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế, để kiểm tra, rà soát, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và có văn bản (kèm theo hồ sơ của đơn vị) gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố (qua Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) xem xét, phê duyệt nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các cơ quan, tổ chức trên.

3. Sở Y tế

- Tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và đối tượng nhân đạo, học sinh, sinh viên, hồ sơ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hoặc Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đồng ý và các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ủy quyền phê duyệt danh sách nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các đơn vị gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố.

- Giao Giám đốc Sở Y tế (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố) phê duyệt danh sách nhập cảnh, thực hiện cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chuyển kết quả (văn bản phê duyệt danh sách nhập cảnh thực hiện cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ ( đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ) để hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, trường học có người nước ngoài nhập cảnh biết và thực hiện.

4. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, đoàn Ngoại giao, Văn phòng đại diện cơ quan báo chí nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu đề nghị nhập cảnh đối với người nước ngoài vào làm việc, học tập trên địa bàn Thành phố:

- Gửi văn bản đề xuất nhập cảnh và cách ly kèm theo tài liệu cần thiết tới các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại Vụ, Y tế theo nhiệm vụ đã được giao tại mục 1,2,3 nêu trên.

- Cam kết chịu trách nhiệm:

+ Người nhập cảnh phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. (xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới).

+ Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao (lao động kỹ thuật), nhà quản lý doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của nhà đầu tư, chuyên gia...

+ Chi trả toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp các đối tượng người nước ngoài bị mắc COVID-19 (trong trường hợp không có bảo hiểm y tế quốc tế).

- Sau khi được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố phê duyệt danh sách nhập cảnh, chủ động liên hệ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để được hướng dẫn thủ tục nhập cảnh; chủ động liên hệ Ủy ban nhân dân địa phương nơi nhập cảnh (nếu nhập cảnh tại tỉnh khác), Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, cơ sở cách ly tập trung để thực hiện cách ly theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nơi có khu cách ly tập trung chịu trách nhiệm chỉ đạo khu cách ly tập trung thực hiện quy trình cách ly theo đúng quy định; trước khi hết thời gian cách ly tập trung (02 ngày) thông báo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan để phối hợp bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục theo dõi, giám sát cách ly tại nơi cư trú theo quy định.

6. Các nội dung không đề cập tại văn bản này tiếp tục thực hiện các nội dung tại văn bản số 2205/UBND-KGVX ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài.

7. Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ xây dựng quy trình tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết các đề nghị của các tổ chức, cá nhân đề nghị nhập cảnh và cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của từng ngành theo chức năng, nhiệm vụ để thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng
Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;
- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục QLXNC - Bộ Công an;
- Ban QLCKCN&CX
Nội;
- VP
UB: CVP, PCVP Đ.Q. Hùng;
- Phòng KGVX, NC, TKBT;
-
Lưu: VT, KGVXAN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1648/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169