Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện

Số hiệu: 540/CĐ-TTg Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 23/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÁC CHUYẾN BAY ĐƯA NGƯỜI NHẬP CẢNH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các đồng chí Bộ trưởng: Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Thông tin Truyền thông;

- Đồng chí Chtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và địa phương đã tổ chức nhiều chuyến bay chuyên chở các nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài và thân nhân nhập cnh Việt Nam và đưa công dân, lao động Việt Nam có nhu cầu về nước, trong đó có nhiều lao động hết hạn hợp đồng, quá hạn lưu trú, bị mắc kẹt tại nước sở tại. Tuy nhiên, công tác qun lý còn những bất cập, sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt ch, nhất là trong khâu tổ chức, giám sát các chuyến bay (tần suất chuyến bay, slượng khách trên mỗi chuyến so với kế hoạch được phê duyệt). Slượng người nhập cảnh về địa phương quá lớn trong thời gian ngắn đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng phòng chống dịch của địa phương, tiềm n nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Thời gian tới, dịch Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch; trong khi đó, cả nước đang tích cực chun bị cho công tác bầu cử đại biu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân dịp ngày Lễ 30/4-01/5.

Đkịp thời chấn chnh nhng bất cập và tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cnh nêu trên theo quy định, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chng dịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được giao tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về việc tổ chức các chuyến bay chuyên chở nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh Việt Nam và công dân, lao động, học sinh Việt Nam về nước; tăng cường phối hợp, giám sát, quản lý chặt chẽ công tác tổ chức chuyến bay, đảm bảo tần suất, đối tượng và số lượng người, chuyến bay theo kế hoạch được duyệt, phù hợp khả năng tiếp nhận trong nước; đng thời tổ chức lực lượng chức năng để giải quyết nhanh các thủ tục liên quan, không đxảy ra tình trạng quá tải, đm bo yêu cầu công khai, minh bạch, tránh trục lợi, tuân thủ các quy định phòng chng dịch Covid-19.

2. Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Y tế, Quốc phòng, Giao thông vận tải và các địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, đưa công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xem xét k, giải quyết phù hợp các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, nhất là trong thời gian từ nay đến ngày 31/5/2021, trừ các trường hợp đối ngoại do Bộ Ngoại giao chtrì, phối hợp với bộ, ngành liên quan đề xuất.

3. Căn cứ năng lực tiếp nhận của địa phương, để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, cách ly người nhập cnh; tổ chức giám sát chặt chviệc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo tuân thnghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không đlây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trục lợi và không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất với Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chthực hiện cấp phép các chuyến bay chuyên chcác đối tượng nhập cảnh nêu trên khi có ý kiến đồng ý, tiếp nhận cách ly người nhập cnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài và các cơ quan liên quan đẩy mạnh thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách nhập cnh và phòng chng Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời tuyên truyền vận động công dân Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các quy định của nước stại, không nhập cảnh trái phép về nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Th tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NC, KGVX, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2) NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 540/CD-TTg

Hanoi, April 23, 2021

 

OFFICIAL TELEGRAM

ON STRENGTHENING MANAGEMENT OF INBOUND FLIGHTS TO VIETNAM

THE PRIME MINISTER hereby telegraphs to:

- Ministers of: Health, Foreign Affairs, Public Security, National Defense, Transport, Information and Communications;

- Presidents of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities (hereinafter referred to as provinces).

Recently, under the direction of the Prime Minister, ministries, agencies and local governments have operated many flights carrying diplomats, experts, investors, foreign highly-skilled workers and relatives to enter Vietnam and bring Vietnamese citizens and workers in need to return home, including many employees whose contracts or lengths of stay expire or who are stuck in the host countries.  However, the management still has inadequacies, the coordination between agencies is not close, especially in the stage of operation and monitoring of flights (flight frequency, number of passengers per flight compared to the approved plan). The large number of people entering local areas in a short time has made it difficult for local pandemic prevention authorities, potentially spreading the pandemic to the community.

In the coming time, the Covid-19 pandemic is predicted to develop in a complicated way in the world and in the region, where an outbreak of pandemic could potentially happen; meanwhile, the whole country is actively preparing for the election of 15th National Assembly deputies and People's Council deputies at all levels for the term of 2021-2026, and organizing activities to celebrate the holiday of April 30th - May 1st.

In order to promptly remedy the inadequacies and strengthen the management of the operation of flights, facilitate the above-mentioned inbound flights as prescribed, and ensure the requirements for pandemic prevention and control, the Prime Minister requests the Ministers and Presidents of People's Committees of provinces to, according to their assigned functions and fields, focus on directing the performance of the following tasks:

1. Continue to strictly implement the direction of the Prime Minister, the National Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control on operation of flights carrying diplomats, experts, investors, foreign highly-skilled workers and relatives entering Vietnam and Vietnamese citizens, workers and students back home; strengthen coordination, supervision and strict management of flight operation, ensuring the frequency, eligible passengers and number of passengers and flights according to the approved plan, suitable to the domestic receiving capacity; as well as designate task forces to quickly process related procedures and avoid overcrowding, ensure publicity and transparency, anti-profiteering, and compliance with regulations on Covid-19 prevention and control.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 540/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56