Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 17/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- y ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
-
y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Th tướng Chính ph và công văn số 155/BYT-DP ngày 11/01/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa l hội 2023; Ch thị s 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ v nâng cao công tác chăm sóc sức khe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phn phục hi nhanh, phát triển bền vững; Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 12/01/2023 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chng dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chng dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương (bản chụp kèm theo). Đ ch động tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, y ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Sở Y tế:

- Tăng cường giám sát chặt ch dịch bệnh tại ca khu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, nht là địa phương xuất hiện các biến th mới, nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, các cơ s khám, chữa bệnh và giám sát phát hiện các biến chủng, biến th mới của vi rút SARS-CoV-2.

- Tiếp tục thúc đy việc tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 khi được phân giao vc xin, chú trọng quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,... trẻ từ 05 đến dưới 12 tui.

- Tăng cường truyền thông tại sân bay, nhà ga, bến xe... và cộng đng nhm nâng cao nhận thức, khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân; thực hiện tiêm chng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo Bộ Y tế.

- Chun bị sẵn sàng đảm bảo công tác phân lung, thu dung, điu trị bệnh nhân COVID-19 trong trường hợp các ca mắc COVID-19 tăng cao; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; chun bị sẵn sàng cơ svật chất trong trường hợp phát sinh các tình hung mới của dịch bệnh, trong đó các địa phương chỉ đạo các cơ sở nhận khách lưu trú bố trí phòng cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị mc COVID-19 th nhẹ và vừa, không cn nhập viện.

- Kim tra, giám sát việc t chức trin khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các din biến có th xảy ra trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Thông tin và Truyền thông ch trì, phi hợp với Sở Y tế và các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài của Trung ương và Thành phố tăng cường trin khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện chỉ đạo tăng cường thông tin truyền thông, khuyến cáo người dân ch động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch và dự phòng cá nhân, như: đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khun, rửa tay sạch,...; thực hiện nghiêm việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mc bệnh cao.

3. Sở Văn hóa và Th thao, Sở Du lịch chủ trì, phi hợp với S Y tế và y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các đim di tích, thăm quan danh lam, thắng cảnh, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trin khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; tăng cường kim tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

4. Các Sở, ban, ngành và y ban nhân dân các qun, huyện, thị xã

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phi hợp với ngành y tế trin khai thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 8/1/2023 của Th tướng Chính ph về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; Công văn số 155/BYT-DP ngày 11/01/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp tết nguyên đán và mùa l hội 2023; Ch thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính ph về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phn phục hi nhanh, phát triển bền vững; Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 12/01/2023 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 19 nhằm tăng cường công tác phòng chng dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa l hội 2023 đảm bảo một cách thiết thực, hiệu quả; tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh, phòng chng dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phm và phát huy vài trò của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực quản lý trong công tác phòng, chng dịch, bệnh.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch năm 2023.

- Tiếp tục thúc đy việc tiêm vc xin phòng bệnh COVID-19 khi được phân giao vắc xin, cn quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nht là người cao tui, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,... trẻ từ 5 đến dưới 12 tui.

- Tăng cường công tác kim tra, giám sát các nội dung về t chức trin khai công tác phòng, chng dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có th xảy ra trên địa bàn.

5. Đ nghị y ban Mặt trận T quc Việt Nam thành phố Hà Nội phi hợp chỉ đạo các hội, đoàn, t chức thành viên tăng cường phi hợp với ngành y tế và các Sở, ngành, chính quyền các cp trong công tác tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa l hội 2023; vận động, nâng cao vai trò của các hội, đoàn th, t chức và Nhân dân trong công tác phòng, chng dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân Thành ph đề nghị y ban Mặt trận T quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; yêu cu các Sở, ban, ngành Thành ph, y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc trin khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Ch
tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPĐĐB
QH & HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP các PCVP;
- Phòng: KGV
X, TH;
-
Lưu: VT, KGVXAN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 145/UBND-KGVX ngày 17/01/2023 về tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


322

DMCA.com Protection Status
IP: