Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2650/BTNMT-KTTV của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc triển khai Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Số hiệu: 2650/BTNMT-KTTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2650/BTNMT-KTTV
V/v: triển khai Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25 tháng 11 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ (sau đây gọi tắt là Quy chế 2005). Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2006/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế 2005. Hai văn bản nêu trên đã được phát hành và triển khai trong phạm vi toàn quốc.

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, góp phần tích cực phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát và triển khai những nhiệm vụ được giao trong Quy chế 2005 và Thông tư hướng dẫn, tập trung triển khai những việc sau đây:

1. Kiện toán hệ thống thông tin liên lạc, tiếp nhận và truyền phát kịp thời, chính xác các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho các cơ quan chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và cho nhân dân; nắm vừng tình hình thực tế về người, phương tiện, công trình có thể bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, thông báo kịp thời cho Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các Đài khí tượng Thủy văn khu vực, các Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý để có những điều chỉnh phù hợp trong các bản tin dự báo.

2. Tại Điều 12, Điều 14 Quy chế 2005khoản 4 mục III, khoản 3 mục IV Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế, đã quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và quản lý các cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại địa bàn phụ trách; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và quản lý các cột mốc báo lũ tại địa bàn phụ trách.

Để việc xây dựng các cột tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và cột mốc báo lũ không trùng lắp, đúng kích thước và hiệu quả cao, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động lập Dự án xây dựng các cột tín hiệu và cột mốc báo lũ thuộc phạm vi quản lý của mình, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 7 năm 2006 để phối hợp giải quyết.

3. Trong Quy chế 2005, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tổ chức các chuyến bay quan sát, thông báo, bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương tổ chức nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp khoa học, công nghệ để việc bắn pháo hiệu bảm đảm độ cao, độ sáng, thời gian chiếu sáng, triển khai phương án bắn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão trước tháng 12 năm 2007.

Để nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ, đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương xây dựng và triển khai Đề tài nghiên cứu cải tiến súng và đạn pháo hiệu báo áp thấp nhiệt đới, bão; lập dự toán cho việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện những công việc nêu trên, để thực hiện đầy đủ Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, KTTV, H120.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2650/BTNMT-KTTV của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc triển khai Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182