Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc điều hành trợ cước, trợ giá đối với miền núi vùng đồng đồng bào dân tộc

Số hiệu: 919/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 919/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 919/CP-KTTH NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH TRỢ CƯỚC, TRỢ GIÁ ĐỐI VỚI MIỀN NÚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Kính gửi

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Y tế,
- Ban Vật giá Chính phủ

Xét kiến nghị của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi tại Công văn số 680/UBDTMN - CSMN ngày 21 tháng 8 năm 2000; ý kiến của Bộ Tài chính (số 278 TC/HCSN ngày 20 tháng 01 năm 1999), của Bộ Thương mại (số 7104/TM/MN ngày 22 tháng 12 năm 1998), của Bộ Y tế (số 147/YT-TCKT ngày 08 tháng 01 năm 1999), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số 6309 BKH/TMDV ngày 24 tháng 9 năm 1999) về điều hành thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước một số mặt hàng phục vụ miền núi vùng đồng bào dân tộc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

2. Từ năm 2001, đối với phân bón hoá học vận chuyển lên miền núi, cự ly vận chuyển để tính trợ cước vận chuyển được phép tính từ kho giao hàng của doanh nghiệp Trung ương đến Trung tâm cụm xã miền núi. Bộ Tài chính cân đối kế hoạch ngân sách, bố trí bổ sung kinh phí trợ cước, trợ giá tương ứng với kinh phí cần hỗ trợ do kéo dài thêm cự ly vận chuyển.

3. Từ năm 2001, kinh phí trợ cước vận chuyển muối iốt, kinh phí trợ giá công trộn muối iốt vào muối (bao gồm các địa phương có cơ sở trộn muối và các địa phương không có cơ sở trộn muối) thống nhất thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Các địa phương căn cứ vào dự toán ngân sách, chỉ tiêu muối iốt được giao, chỉ đạo tổ chức sản xuất và vận chuyển muối iốt đảm bảo chất lượng kịp thời.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc điều hành trợ cước, trợ giá đối với miền núi vùng đồng đồng bào dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233