Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1590/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 24/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1590/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1590/VPCP-KTTH NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC TẠM NHẬP - TÁI XUẤT, TẠM XUẤT - TÁI NHẬP CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,
- Bộ Công an,
- Tổng cục Hải quan.

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại công văn số 92/UB ngày 11 tháng 3 năm 2002 về phương tiện vận tải tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Thủ tục tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn đối với phương tiện vận tải đã được quy định tại Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan. Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan công an các cấp triển khai, thực hiện ngay quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Điều 52 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ.

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1590/VPCP-KTTH ngày 24/03/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn đối với phương tiện vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!