Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1520/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

Số hiệu: 1520/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1520/CP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1520/CP-ĐMDN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/1998/QĐ-TTG

Kính gửi

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6894 BKH/DN ngày 29 tháng 10 năm 2002) về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu là doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý xếp các doanh nghiệp đã được thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu hoạt động đảm bảo được mục tiêu quy định tại Điều 1 Quyết định này vào loại doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, quy định tại điểm 1.4, mục I, phần A Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp này để đảm bảo việc sắp xếp theo đúng tinh thần nêu trên và xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu thay thế Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1520/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250