Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 956/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Số hiệu: 956/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 956/TLĐ
T/Y: Hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi:

 - LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 - Các CĐ ngành tW; CĐ TCTY trực thuộc TLĐ;
 - Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.

 

Thực hiện Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn như sau:

I – CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ.

1- Phụ cấp công tác: điều kiện được hưởng phụ cấp công tác phí tại Điểm 5.2 Mục I Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính là: Cán bộ, công chức đi công tác có khoảng cách từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác từ 20km trở lên và thời gian công tác tối thiểu là 1 ngày.

1-1- Mức phụ cấp 25.000, đồng/ngày/người áp dụng đối với cán bộ, công chức đi công tác trong phạm vi từ nội thành, nội thị ra ngoại ô, thành phố, thị xã và ngược lại; đi công tác trong phạm vi huyện.

1-2- Mức phụ cấp 40.000, đồng/ngày/người áp dụng đối với cán bộ, công chức đi công tác ngoài phạm vị thị xã, thành phố, huyện tại các khu vực còn lại (ngoài phụ lục nêu ở Điểm 1.3)

1-3- Mức phụ cấp 50.000đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức đi công tác tại các địa phương biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các địa phương có mức phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên theo Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh-xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban dân tộc (kèm theo phụ lục)

2- Về thanh toán tiền vé máy bay cho cán bộ đi công tác.

2.1- Cán bộ, công chức trong các cơ quan công đoàn đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay bao gồm:

- Cán bộ lãnh đạo cấp Ban cơ quan Tổng Liên đoàn trở lên; Thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh-thành phố trực thuộc TW.

- Cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có mức lương hệ số từ 6,1 trở lên.

- Cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW có mức lương hệ số từ 5,76 trở lên.

Trường hợp đơn vị cần cử người đi công tác giải quyết công việc gấp, mà người được cử đi công tác không đủ tiêu chuẩn thanh toán tiền vé máy bay thì thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Chủ tịch công đoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW xem xét, quyết định để được thanh toán.

2.2- Cán bộ, công chức trong các cơ quan công đoàn không thuộc (đối tượng được thanh toán tiền vé máy bay khi đi công tác, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay được thanh toán mức cao nhất theo giá cước vận tải hành khách công cộng của một trong những phương tiện đường bộ đường sắt hoặc đường thuỷ trên cùng tuyến đường cán bộ đi công tác (Dùng vé máy bay làm chứng từ thay cho vé của phương tiện được thanh toán).

II- CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

l- Mức chi tiền thuê chỗ nghỉ cho đại biểu dự hội nghỉ tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tối đa không quá 120.000đ/ngày/người, tổ chức tại các tỉnh và thành phố khác tối đa không quá 90.000đ/ngày/người

Đơn vị nào tổ chức hội nghị đơn vị đó chi tiền thuê chỗ nghỉ cho các đại biểu dự hội nghị.

2- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị:

2.l- Đốí tượng chi hỗ trợ tiền ăn:

- Cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của các công đoàn cơ sở.

- Đại biểu không hưởng lương ngân sách công đoàn.

2.2- Mức chi hỗ trợ tiền ăn:

- Hội nghị cấp TW: 40.000đ/người/ngày

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW 30.000đ/người/ngày

- Cấp quận, huyện và tương đương 20.000đ/người/ngày

III- ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN.

l- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn căn cứ chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Nhà nước; Quy định của Tổng Liên đoàn và Quy định của Bộ, Tổng công ty ( Đối với công đoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ), Quy định của UBND tỉnh, thành phố ( Đối với LĐLĐ tỉnh-TP.) và khả năng ngân sách của đơn vị để xây dựng quy chế chỉ tiêu, hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện cho phù hợp.

2- Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2005. Các nội dung khác về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị không nêu trong hướng dẫn thực hiện theo thông tư số ll8/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính. Chấm dứt hiệu lực thi hành công văn số: 738TLĐ ngày 26/04/2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí từ ngày l/6/2005.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
Đặng Ngọc Tùng

 

 

 

PHỤ LỤC

Các vùng có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên kèm theo công văn số 956/TLĐ ngày 24/5/2005 của tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 

l/ l2 được áp dụng phạm vi trong toàn tỉnh:

- Tỉnh Hà Giang - Tỉnh Bắc Cạn

- Tỉnh Cao Bằng - Tỉnh Kon Tum

- Tỉnh Lào Cai - Tỉnh Gia Lai

- Tỉnh Lai Châu - Tỉnh Đăk Lăk

- Tỉnh Điện Biên - Tỉnh Đăk Nông

- Tỉnh Sơn La - Tỉnh Lâm Đồng

2/ Các địa phương thuộc các tỉnh, thành phố khác:

2.1/ Các huuyện được áp dụng phạm vi toàn huyện:

- Tỉnh Lạng Sơn: Huyện Bắc Sơn. Bình Gia, Tràng Định, Văn

Lãng, Văn Quan, Cao Lôc, Lộc Bình. Đình Lập, Chi Lăng.

- Tỉnh Quảng Ninh: Huyện Bình Liêu. Ba Chẽ Cô Tô.

- Tỉnh Tuyên Quang: Huyện Nà Hang.

- Tỉnh Yên Bái: Huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu.

- Tỉnh Thái Nguyên: Huyện Định Hoá.

- Tỉnh Hoà Bình: Huyện Đà Bắc, Mai Châu.

- Tỉnh Bắc Giang: Huyện Sơn Động, Lục Ngạn.

- Tỉnh Phú Thọ: Huỵện Thanh Sơn.

- Thành phố Hải Phòng: Các đảo có phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 956/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.324
DMCA.com Protection Status