Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5841/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 12/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5841/VPCP-KTTH
V/v: Nguồn kinh phí giải quyết lao động dôi dư năm 2006

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006

Kính gửi

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Bộ Lao Động – thương binh và xã hội

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8248/BTC-TCDN ngày 24 tháng 7 năm 2006 và công văn số 10379/BTC-TCDN ngày 25 tháng 8 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 2587/LĐTBXH-LĐVL ngày 31 tháng 7 năm 2006 về nguồn kinh phí giải quyết chế độ lao động dôi dư năm 2006, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng nguồn kinh phí để hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư năm 2006 và thời hạn thực hiện giải quyết chế độ lao động dôi dư năm 2006 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8248/BTC-TCDN nói trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan xử lý cụ thể theo quy định.

2. Trường hợp người lao động đã nhận trợ cấp nhưng được doanh nghiệp đã cho thôi việc tái tuyển dụng hoặc doanh nghiệp nhà nước khác tuyển dụng thì thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

3. Giáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ trong quý IV năm 2006 chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước để thực hiện từ năm 2007, thay thế các Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 và Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Ban XDPL, các vụ: VX, ĐMDN, TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5841/VPCP-KTTH ngày 12/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc nguồn kinh phí giải quyết lao động dôi dư năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!