Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3384/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với cán bộ, viên chức làm việc tại một số dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận

Số hiệu: 3384/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3384/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương và phụ cấp lương
đối với cán bộ, viên chức làm việc tại
một số dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Giao Thông Vận Tải

Trả lời công văn số 4598/BGTVT-TCCB ngày 02/8/2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11642/BTC-PC ngày 21/9/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận một số chế độ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên Ban quản lý dự án Mỹ Thuận như sau:

1/ Viên chức, nhân viên trực tiếp làm việc tại hiện trường (kể cả những người làm công tác giải phóng mặt bằng) của dự án: Hành lang ven biển phía Nam (QL 80-63); xây dựng tuyến nam Sông Hậu; xây dựng cầu Cần Thơ; xây dựng cầu Cần Thơ; xây dựng tuyến N2 (Củ Chi - Mỹ An) và xây dựng đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương được hưởng các chế độ sau:

a) Phụ cấp thu hút:

- Mức 20% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng đối với dự án xây dựng đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương;

- Mức 30% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ, dự án Hàng lang ven biển phía Nam (QL 80-63), dự án xây dựng tuyến nam Sông Hậu và dự án xây dựng tuyến N2 (Củ Chi - Mỹ An).

b) Phụ cấp lưu động:

- Hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với dự án Hành lang ven biển phía Nam (QL 80 – 63), dự án xây dựng tuyến nam Sông Hậu và dự án xây dựng tuyến N2 (Củ Chi - Mỹ An).

- Hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ và dự án xây dựng đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương;

Các Khoản phụ cấp lương nêu trên được tính theo Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước và Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

c) Chế độ ăn giữa ca, áp dụng mức ăn giữa ca không quá mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định theo Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Các chế độ nêu tại Tiết a, Tiết b, Tiết c trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 cho đến khi các dự án hoàn thành. Riêng thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm kể từ ngày bắt đầu hưởng phụ cấp.

Kinh phí chi trả các chế độ nêu tại Tiết a, Tiết b, Tiết c trên được lấy từ nguồn kinh phí quản lý dự án được trích theo quy định của pháp luật.

2/ Theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu như đối với các công ty nhà nước. Theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì đối với các công ty nhà nước đang áp dụng hệ số Điều chỉnh lương tối thiểu chung theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ kể từ ngày 01/10/2006 áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP nêu trên. Như vậy, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung kể từ ngày 01/10/2006. Việc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg nêu trên.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các Ban Quản lý dự án khác trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo đúng các thỏa thuận nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3384/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với cán bộ, viên chức làm việc tại một số dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216