Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2926/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2926/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thủ tục tái tuyển dụng vào khu
vực nhà nước đối với lao động dôi dư
theo Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 9638/BTC-TCDN ngày 09/8/2006 của quý Bộ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Pháp luật lao động không quy định việc tái tuyển dụng lại lao động mà chỉ quy định việc tuyển dụng lao động (Điều 8, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn một số Điều của Bộ luật Lao động về việc làm).

- Việc tái tuyển dụng lao động vào công ty đã cho thôi việc, công ty, cơ quan khác thuộc khu vực nhà nước chỉ áp dụng đối với các đối tượng là người lao động dôi dư theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; Tiết a, Điểm 3 Mục II Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ.

Như vậy, việc tuyển dụng lại lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ được tiến hành theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ. Do đó, chỉ cần hướng dẫn thủ tục thu hồi kinh phí đã cấp và nộp lại cho Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Bộ nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2926/LĐTBXH-LĐVL ngày 24/08/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thủ tục tái tuyển dụng vào khu vực nhà nước đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 44/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!