Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2654/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2654/LĐTBXH-TL
v/v; quyết toán quỹ tiền lương thực hiện

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty đường Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1002/KSC ngày 5/7/2005 của Công ty đường Khánh Hòa về việc ghi tại trích yếu, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết a, Điểm 4, Mục III, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước thì đối với công ty bị lỗ, quĩ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương được xác định bằng số lao động thực tế sử dụng bình quân sử dụng nhân hệ số mức lương, hệ số phụ cấp bình quân và mức lương tối thiểu chung. Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty bị lỗ từ năm 2004 trở về trước thì quĩ tiền lương thực hiện được xác định theo nguyên tắc nêu trên và được quy định tại Tiết b, Điểm 2, phần C, Mục IV, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã Hội.

Quĩ tiền lương làm thêm giờ được tính vào quĩ tiền lương thực hiện nhưng không nằm trong đơn giá tiền lương và được xác định theo số lao động làm thêm giờ với số giờ thực tế làm thêm tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhưng không vượt quá số giờ làm thêm tiêu chuẩn theo qui định của Bộ luật Lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, đề nghị Công ty đường Khánh Hòa thực hiện đúng qui định của nhà nước.

Nơi nhận:
-Như trên.
-Sở LĐTBXH Khánh Hòa.
-Lưu VP, Vụ TL (2).

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2654/LĐTBXH-TL ngày 17/08/2005 về việc ghi tại trích yếu do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.307

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!