Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2387/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2387/LĐTBXH-TL
v/v: chuyển xếp lương

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Trả lời công văn số 830 CV/VP ngày 20/6/2005 của Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo báo cáo trong công văn của Công ty thì tháng 12/2002, Công ty tổ chức thi nâng ngạch lương cho 23 kỹ sư, kiến trúc sư của Công ty và đã được cơ quan chủ quản là Bộ Xây dựng phê duyệt để Công ty ra quyết định nâng lương và xếp lương cho 23 cán bộ, viên chức nói trên. Như vậy việc nâng ngạch lương và xếp lương đối với 23 cán bộ, viên chức nói trên của Công ty tại thời điểm năm 2002 phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

2/ Theo quy định tại Điểm 1, Mục IV Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 nói trên thì nguyên tắc chuyển xếp lương là xếp lên bậc lương có hệ số cao hơn liền kề của ngạch viên chức thi đạt. Trường hợp chênh lệch giữa 2 bậc lương này bằng hoặc lớn hơn 70% khoảng chênh lệch của hai bậc liền kề ngạch viên chức thi đạt thì thời điểm nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương mới, nếu thấp hơn 70% thì thời điểm nâng bậc lần sau tính từ khi có quyết định xếp mức lương cũ.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Ngân, xếp lương bậc 8/8, ngạch kỹ sư, hệ số 3,48 từ tháng 10/1998, đến tháng 12/2002 thi nâng ngạch kỹ sư chính đỗ thì được chuyển xếp lương như sau:

- Chuyển xếp lên ngạch kỹ sư chính, bậc 2/6, hệ số 3,54. Thời điểm nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp mức lương cũ (tháng 10/1998);

- Tháng 10/2001, nâng lên bậc 3/6, ngạch kỹ sư chính, hệ số 3,82;

- Tháng 10/2004, nâng lên bậc 4/6, ngạch kỹ sư chính, hệ số 4,10.

Như vậy, Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam đã thực hiện việc nâng ngạch lương, chuyển xếp lương đối với ông Nguyễn Văn Ngân đúng theo quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và làm thủ tục nghỉ hưu đối với ông Ngân theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, VụTL

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2387/LĐTBXH-TL ngày 27/07/2005 về việc ghi tại trích yếu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.094

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!