Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1485/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động,thương binh và xã hội về việc thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP khi cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Số hiệu: 1485/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1485/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP khi cổ phần hoá TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam

 

Trả lời Công văn số 446/VINAICON-TCNS ngày 12/4/2007 của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc 1 (một) lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 (phạm vi áp dụng) Nghị định này.

Như vậy, nếu các công ty nhà nước là đơn vị thành viên (hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập) của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đã thực hiện chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc thực hiện cơ cấu lại theo Điều 17 của Bộ luật Lao động, đã được giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP khi thực hiện chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc cơ cấu lại thì không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ khi tiến hành cổ phần hoá Tổng công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Nguyễn Thanh Hoà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1485/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động,thương binh và xã hội về việc thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP khi cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238