Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1247/LĐTBXH-TL về việc chế độ ăn định lượng ngành dầu khí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1247/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1247/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ ăn định lượng ngành dầu khí

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 610/CV-TCNS ngày 22/3/2006 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4815/BTC-PC ngày 11/4/2006 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam áp dụng chế độ ăn định lượng đối với người lao động là người Việt Nam làm việc trên các tàu dịch vụ dầu khí, vận tải dầu khí trong thời gian thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng chuẩn bị cho những chuyến đi biển tiếp theo là mức 55.000 đồng/ngày, bằng 1/2 (một nửa) mức ăn định lượng áp dụng đối với những người đi biển làm dịch vụ vận tải dầu khí quy định tại Tiết đ, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước.

2. Nguyên tắc tính hưởng chế độ ăn định lượng nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg nêu trên.

Đề nghị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1247/LĐTBXH-TL về việc chế độ ăn định lượng ngành dầu khí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85