Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 91/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Số hiệu: 91/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chế biến Trà Tân Nam Bắc

Trả lời công văn số 41/NNST-CV-2006 ngày 06/07/2006 của Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định 4 điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm: "Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ".

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 14752/BTC-TCT ngày 23/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai.

Theo các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc xuất khẩu hàng hóa cho thương nhân Trung Quốc, trong hợp đồng quy định phương thức thanh toán bằng Séc chuyển khoản thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết. Trong quá trình thực hiện hai bên đã ký phụ lục hợp đồng sửa đổi nội dung thanh toán phù hợp với Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/06/2004 của Ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định trên thì được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 91/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192