Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5244/TC/VP của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 47/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003

Số hiệu: 5244/TC/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 20/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5244/TC/VP
V/v đính chính hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5244TC/VP NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA VĂN BẢN PHÁP QUY

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính xin đính chính hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy đã ban hành do sơ xuất trong quá trình soạn thảo như sau:

- Điểm 3 Thông tư số 47/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông quy định:

"3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ có hiệu lực.".

Nay đề nghị sửa lại như sau:

"3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.".

- Đoạn đầu, Điều 3 Quyết định số 70/2003/QĐ-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định thời hạn chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước, quy định:

"Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Nay đề nghị sửa lại như sau:

"Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý cơ quan biết khi thực hiện.

 

Đinh Văn Nhã

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5244/TC/VP của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 47/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status