Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4820/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 20/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4820/TC/TCT
Về việc thực hiện nghị quyết 05/2002/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4820/TC-TCT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 05/2002/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Bộ Thuỷ sản

Thực hiện Điểm 3 Công điện số 910/CP-NN ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: "bỏ ngay việc làm thủ tục kiểm dịch động vật, thực vật khi xuất khẩu; trường hợp khách hàng có yêu cầu kiểm dịch hoặc phải thực hiện theo các Điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết hoặc tham gia thì thực hiện theo quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính bãi bỏ ngay quy định về việc thu phí và lệ phí kiểm dịch động vật, thực vật khi xuất khẩu", Bộ Tài chính đã có Công văn số 2409 TC/TCT ngày 20/3/2002 về việc không thu phí, lệ phí kiểm dịch động vật, thực vật khi xuất khẩu quy định tại Quyết định số 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 3/7/2001 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Nay để thực hiện Điểm 4 Mục III Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002, Bộ Tài chính dự kiến:

1. Không thu phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm thuỷ sản, kiểm dịch động vật thuỷ sản xuất khẩu trong trường hợp khách hàng không yêu cầu kiểm dịch hoặc không phải thực hiện theo các Điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết hoặc tham gia.

2. Giảm 50% mức thu phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm thuỷ sản, kiểm dịch động vật thuỷ sản xuất khẩu quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và Quyết định số 90/2000/QĐ-BTC ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm thuỷ sản trong trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch hoặc phải thực hiện kiểm tra, kiểm dịch theo các Điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết hoặc tham gia.

Đề nghị Bộ Thuỷ sản nghiên cứu và cho ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế 123 Lò Đúc - Hà Nội) trước ngày 30/5/2002, để Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4820/TC/TCT ngày 20/05/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!