Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 44/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán

Số hiệu: 44/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/TCT-PCCS
V/v: hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen

Trả lời công văn số 22/CVCT ngày 16/11/2006 của Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen về hạch toán đối với hàng hóa khuyến mại nhận của nhà cung cấp để giao cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về hạch toán kế toán: Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán 003 " hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược" thuộc hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính dùng để phản ánh giá trị hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược của các đơn vị và cá nhân khác. Công ty có thể sử dụng tài khoản ngoài bảng 003 để phản ánh nghiệp vụ nhận hàng của nhà cung cấp để khuyến mại cho khách hàng. Giá trị của hàng hóa nhận của nhà cung cấp để giao cho khách hàng được phản ảnh theo giá hợp đồng khi giao nhận hiện vật. Trường hợp không có giá thì xác định giá để hạch toán. Khi nhận hàng khuyến mại từ nhà cung cấp kế toán ghi Nợ tài khoản 003, khi bán hàng kèm theo hàng khuyến mại, kế toán phản ảnh giá trị hàng khuyến mại đã giao cho khách hàng, ghi có tài khoản 003.

2/ Về sử dụng hóa đơn GTGT: tại điểm 5.4 mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền". Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty xuất hàng khuyến mại cho khách hàng theo quy định của nhà cung cấp, Công ty xuất hóa đơn GTGT ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Dầu mỡ Quân Sen được biết.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Tạp chí thuế, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 44/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.819
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40