Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4163/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4163/TCT-PCCS
V/v: Một số vướng mắc về hóa đơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1210 CT/TTHT ngày 19/9/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc một số vướng mắc về hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổ chức, cá nhân không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và thuế có thể bị cơ quan thuế tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn tối đa không quá 03 tháng kể từ ngày vi phạm.

Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn không được sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ và cũng không được cấp hóa đơn lẻ, nếu vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

2/ Theo quy định tại Điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì người đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ phải tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng mua bán.

Căn cứ quy định trên thì việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không lập hợp đồng thì không đủ căn cứ để được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

3/ Tại Điểm 4, Mục I Chế độ chứng từ kế toán kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định: "Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên".

Căn cứ quy định trên thì chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Đối với các loại hóa đơn, chứng từ bằng giấy thì phải ký tay bằng bút bi hoặc bút mực trên chứng từ.

4/ Tại Điểm 2, Mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Cơ sở kinh doanh khi chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT. Khi bán hàng hóa cơ sở phải lập hóa đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong khu công nghiệp, đã đăng ký thuế, đã kê khai thuế GTGT hàng tháng, nhưng vì lý do nào đó chưa thuê được đất trong khu công nghiệp do đó chưa có địa Điểm kinh doanh khi cơ quan thuế xác minh để bán hóa đơn nên chưa được cơ quan thuế bán hóa đơn, đến này doanh nghiệp lại tiến hành giải thể và có bán thanh lý tài sản thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (hóa đơn bán hàng thông thường) để bán tài sản và kê khai nộp thuế theo quy định.

5/ Tại Điểm 1c Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn: "Khi có sự thay đổi địa Điểm giao dịch, địa Điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo cho cơ quan thuế biết".

Căn cứ quy định nêu trên thì khi chuyển đến địa Điểm kinh doanh mới doanh nghiệp phải gửi thông báo cho cơ quan thuế biết. Cơ quan thuế tại nơi chuyển đến không phải làm thủ tục xác minh địa Điểm kinh doanh khi doanh nghiệp mới chuyển đến xin mua hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4163/TCT-PCCS ngày 09/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc một số vướng mắc về hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.727

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!