Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3762/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3762/LĐTBXH-TL
V/v: Thời gian làm cơ sở tính
nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico

Trả lời công văn số 567/CT-VPTH ngày 29/9/2005 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điểm 2, Mục VI Thông tư liên tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước thì khi doanh nghiệp có quyết định xếp hạng cao hơn hạng cũ thì hệ số mức lương của các chức danh quản lý doanh nghiệp (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) được xếp lại lương theo nguyên tắc: bậc 1 hạng cũ vào bậc 1 hạng mới, bậc 2 hạng cũ vào bậc 2 hạng mới, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp lương bậc 1 hạng trên.

Như vậy, khi Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (nay là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO) có quyết định xếp doanh nghiệp hạng I từ ngày 01/06/2004 thì việc xếp lương đối với các chức danh quản lý Công ty được thực hiện theo quy định nêu trên và thời điểm tính nâng bậc lương lần sau từ ngày 01/06/2004.

2/ Theo nội dung công văn của Công ty đã nêu thì ngày 21/12/2004 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quyết định số 2028/QĐ-BXD chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị, như vậy theo quy định của Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì Công ty cổ phần có thể tự xây dựng thang lương, bảng lương (bao gồm cả lương của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty) theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nói trên.

Trường hợp Công ty vận dụng quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước (thay thế Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 nói trên) để xếp hạng và xếp lương đối với các chức danh quản lý của Công ty thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nói trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nha và đô thị IDICO biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3762/LĐTBXH-TL ngày 04/11/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian làm cơ sở tính nâng bậc lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!