Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3662/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3662/TC/TCT
Về việc hướng dẫn xử lý miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các dự án đóng mới tàu biển

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3662 TC/TCT NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Bộ Thương mại
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Giao thông vận tải

Tổng cục Hải quan có Công văn số 428/TCHQ-KTTT ngày 28/01/2002 về đề nghị hướng dẫn thực hiện miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các dự án đóng tàu biển theo Quyết định số 117/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm (trong đó có sản phẩm đóng mới tàu biển) Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Thông tư số 86/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000. Do vậy, trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có Quyết định ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cụ thể đối với các trường hợp là sản phẩm cơ khí trọng điểm thì quy trình, thủ tục hồ sơ miễn thuế sẽ thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 86/2000/TT-BTC nêu trên, còn về đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế sẽ thực hiện theo đúng quyết định cụ thể của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, quy định ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam theo Quyết định số 117/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ, được thực hiện như sau:

- Các doanh nghiệp (thực hiện dự án đóng mới các loại tàu biển và dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới cơ sở đóng tàu) được miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải (nằm trong dây chuyền công nghệ) để tạo tài sản cố định và nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn quy định phục vụ cho việc đóng mới các loại tàu. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2, mục A, phần II Thông tư số 86/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo quy định của Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thuế xuất khẩu: theo Biểu thuế thuế xuất khẩu hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mặt hàng tàu biển xuất khẩu có thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện thống nhất.

Trần Văn Tá

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3662/TC/TCT ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các dự án đóng mới tàu biển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!