Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1855/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập bảng kê mua hàng

Số hiệu: 1855/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1855/TCT-PCCS
V/v: Lập bảng kê mua hàng

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk

 

Trả lời công văn số 847/CT-TTHT ngày 03/04/2007 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về lập bảng kê mua hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 7, mục A, phần II Thông tư số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 08/10/2003 liên Bộ Tài chính – Thương mại – Công An hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường có hướng dẫn như sau:

“7/ Các sản phẩm là hàng hóa mà người bán không thuộc đối tượng phải lập hóa đơn bán hàng bao gồm:

b/ Đối với đồ dùng cá nhân do người sử dụng trực tiếp bán ra, cơ sở kinh doanh mua lại để bán hoặc nhận hàng ký gửi bán phải lập bảng kê mua hàng, nhận hàng ký gửi bán. Bảng kê do cơ sở kinh doanh lập và tự chịu trách nhiệm (theo mẫu đính kèm). Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập một trong các loại hóa đơn: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn tự in theo chế độ quy định giao cho người mua.”

- Tại điểm 6, mục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “6 – Đối với cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp.”

Căn cứ điểm 1.8, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; Điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định: “Hóa đơn cấp lẻ được cấp trực tiếp tại Chi cục thuế hoặc tại Đội thuế. Tùy theo đặc điểm địa bàn và nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ, Chi cục thuế thông báo công khai địa điểm bán hóa đơn nhằm phục vụ thuận lợi nhất cho đối tượng nộp thuế có nhu cầu. Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ. Hóa đơn được lập tại cơ quan thuế; liên 1, liên 2 giao cho người được cấp hóa đơn; liên 3 lưu tại cơ quan thuế. Hóa đơn cấp lẻ phải được đóng dấu của cơ quan thuế vào phía trên bên trái của từng liên. Cơ quan thuế phải mở sổ theo dõi riêng các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn lẻ như một tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp nếu Công ty TNHH Đặng Huy mua đồ dùng của cá nhân không kinh doanh do cá nhân trực tiếp bán ra thì Công ty phải lập bảng kê mua hàng, nhận hàng ký gửi bán theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA nêu trên kèm theo chứng từ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xe và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên bảng kê mua hàng.

Trường hợp Công ty TNHH Đặng Huy mua 01 chiếc xe ô tô ở Sơn La và 01 chiếc xe du lịch ở TP.HCM từ cá nhân trực tiếp bán ra. Hai tài sản này đã được sử dụng, tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên của người bán. Vì vậy khi bán, bên bán đến Chi cục thuế địa phương hoặc tại Đội thuế địa phương để được cấp hóa đơn lẻ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn. Cơ quan thuế sẽ căn cứ doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1855/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập bảng kê mua hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.960
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81