Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1414TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1414TCT/PCCS
V/v: Xử lý đối với hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 176/CT/DT-TH ngày 18/02/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiến nghị về việc xử lý đối với những hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với những hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn gồm: Hóa đơn của các doanh nghiệp đã có thông báo bỏ trốn; Hóa đơn bị mất đã có thông báo không còn giá trị; đề nghị Cục Thuế lập biên bản và chuyển sang cơ quan Công an xem xét và xử lý theo quy định tại Thông tư số 21/2004/TTLT/BCA-TANNTC-VKSNNTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với các trường hợp đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để Điều tra, xác minh thì tạm dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí của các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đến khi có kết luận của cơ quan Điều tra.

2/ Đối với các hóa đơn đã xác định là không hợp pháp thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN cho các Khoản chi tại các hóa đơn nêu trên. Trường hợp Cục thuế đã ra quyết định xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế mà doanh nghiệp vẫn không thực hiện thì áp dụng đình chỉ sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điểm 3b, Mục IV, phần A Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC); PCCS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1414 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với những hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!