Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10215 TC/TCT ngày 18/09/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, GTGT dự án Nhà ga Bộ Tài chính

Số hiệu: 10215TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10215 TC/TCT
V/v: thuế nhập khẩu, GTGT dự án Nhà ga T1

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Cục hàng không dân dụng Việt Nam
- Cụm cảng hàng không miền Bắc

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1207/CCMB-TCKT ngày 20/08/2002 của Cụm cảng hàng không miền Bắc về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT của các lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu cho xây dựng dự án Nhà ga T1; Về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chíng phủ tại công văn số 427/CP-KTTH ngày 24/4/1999 về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu xây dựng Nhà ga T1;

Căn cứ quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); Nghị định số 79/200/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP; thì: vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ xây dựng dự án Nhà ga T1 Nội Bài vẫn phải tính đủ thuế nhập khẩu, thuế GTGT và ra thông báo thuế theo đúng quy định.

1. Về thuế nhập khẩu: Số thuế nhập khẩu phải nộp sẽ được xử lý ghi thu - chi chi Ngân sách Nhà nước. Tổng cục Hải quan thống kê số thuế nhập khẩu phát sinh theo từng Tờ khai Hải quan hàn nhập khẩu đối với các lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu cho dự án xây dựng nhà ga T1 và gửi về Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính để hướng dẫn thủ tục ghi thu - ghi chi cho đơn vị theo nội dung công văn số 427/CP-KTTH ngày 24/4/1999 của Chính phủ.

2. Về thuế giá trị gia tăng: đề nghị Hải quan địa phương thực hiện thu thuế GTGT khâu nhập khẩu của các lô hàng vật tư, thiết bị, máy móc nhập khẩu phục vụ xây dựng Nhà ga T1 Nội Bài.

2.1. Đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để làm tài sản cố định của doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế GTGT nhưng trong dây chuyền đồng bộ có cả loại máy móc, thiết bị loại trong nước đã s được thì không tính thuế  GTGT cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ. Căn cứ để xác định dây chuyền, máy móc đồng bộ đối với hàng nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính và căn cứ để xác định vật tư, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được thực hiện theo các Danh Mục vật tư, thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Đề nghị Cụm cảng hàng không miền Bắc làm việc với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể.

2.2. Trường hợp đối với những máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu cho dự án Nhà ga T1 của Cụm cảng hàng không miền Bắc không được xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 của công văn này thực hiện thu thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định. Đối với số thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu nhập khẩu, Cụm cảng hàng không miền Bắc được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT hàng tháng theo quy định của Luật thuế GTGT.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục hàng không dân dụng Việt Nam, Cụm cảng hàng không miền Bắc được biết và làm việc trực tiếp với các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10215 TC/TCT ngày 18/09/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, GTGT dự án Nhà ga Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926
DMCA.com Protection Status