Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3725/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3725/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3725/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma tại Hà Nội.
(Đ/c: Số 298 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma và hân hạnh phúc đáp công hàm số 18-209/1136 ngày 22/5/2019 của Đại sứ quán về việc chuyển nhượng 01 xe ô tô nhãn hiệu Rolls Royce Ghost EWB tạm nhập khẩu năm 2016 của ông Kyaw Soe - Tùy viên của Đại sứ quán (chứng minh thư ngoại giao số 2016/NG/10263, có giá trị đến ngày 6/4/2019) cho ông Kyaw Kyaw Lwin - Tùy viên của Đại sứ quán Mi-an-ma, như sau:

Theo thông báo của Đại sứ quán Mi-an-ma thì chiếc xe trên đã được ông Kyaw Soe thực hiện thu hồi đăng ký, biển số vào ngày 02/4/2019 (trước thời điểm chứng minh thư ngoại giao của ông Kyaw Soe hết hạn 4 ngày), thời hạn thu hồi không đúng thời gian quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính. Để tạo thuận lợi cho Đại sứ quán sớm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng xe, trên cơ sở ủy quyền của ông Kyaw Soe, đề nghị Đại sứ quán liên hệ với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội để được giải quyết thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013, Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 và Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ Tài chính (chấp nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe ngày 02/4/2019 do Cục Cảnh sát Giao thông cấp).

Tổng cục Hải quan đề nghị Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma thông báo tới các cán bộ, nhân viên thuộc Đại sứ quán thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Cục Lễ tân Nhà nước - BNG (để t/dõi);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3725/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


552
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20