Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8784/BGDĐT-GDTrH năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8784/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8784/BGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đưa nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào các cấp học từ năm học 2013-2014.

Đối với cấp trung học phổ thông, nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng tương đương 6 tiết (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12).

Để có tài liệu gợi ý, hướng dẫn các trường trung học phổ thông tổ chức giảng dạy lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân, Bộ GDĐT đã biên soạn Tài liệu Giáo dục nội dung phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông. Nội dung tài liệu có thể truy cập trên website: http://www.moet.gov.vn của Bộ GDĐT.

Đề nghị các sở GDĐT căn cứ công văn hướng dẫn và tài liệu gợi ý để chỉ đạo các trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, nếu có vướng mắc cần tháo gỡ, các Sở GDĐT phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học hoặc Thanh tra Bộ) để được hướng dẫn và xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Bộ (đê phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8784/BGDĐT-GDTrH năm 2013 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251