Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25926 văn bản

1

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTg,Chỉ thị 10 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Cách ly y tế ,Khai báo y tế ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

2

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTG Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

3

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTg,Chỉ thị 10,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý hoạt động,Tiền tệ,Kinh doanh tiền tệ,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 04

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

4

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2017 về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTg,Chỉ thị 10 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Tuyển sinh đại học,Đại học cao đẳng,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTg

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

5

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG Hiện nay, tình trạng nắng nóng, khô hạn đang diễn ra gay gắt trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các tỉnh khu vực Tây Bắc,

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

6

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT, KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THỦY SẢN Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp nước ta đang

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

7

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác thống kê bộ, ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/CT-TTg,Chỉ thị 10 2014,Thủ tướng Chính phủ,Công tác thống kê,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

8

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014 Sau 3 năm triển

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

9

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2012 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG Trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

10

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Bình Định ban hành

I. TINH THẦN CHỈ ĐẠO HÀNH ĐỘNG: 1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020, Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 07/3/2020, Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, số

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

11

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnh gây hại cây trồng năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sản xuất nông nghiệp Hưng Yên,Phòng trừ sâu bệnh ở cây trồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

12

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn chống COVID-19 Huế,Đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn chống COVID-19 Huế,Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

13

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Thanh Hóa,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện phòng chống Covid 19 tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

14

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thái Bình,Sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả Thái Bình,Điều chỉnh phụ tải điện Thái Bình,Góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

15

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin thống kê và nâng cao chất lượng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Quảng Nam,Cung cấp thông tin thống kê tỉnh Quảng Nam,Nâng cao chất lượng thông tin thống kê,Báo cáo thông tin thống kê tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

16

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chăm lo Tết Canh Tý 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Chăm lo Tết,Công tác Tết ,Tặng quà Tết,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT

Ban hành: 28/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

17

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy rừng, Chương trình số 36-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2020

18

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Đắk Nông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Đắk Nông, ngày 27 tháng 11 năm

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

19

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

20

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2019 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 năm

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88