Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3355/GDĐT-KHTC năm 2020 về triển khai mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3355/GDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoài Nam
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3355/GDĐT-KHTC
Về triển khai mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện;
- Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Công văn số 3668/UBND-VX ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục;

Căn cứ Công văn 3312/UBND-VX ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác số 42/NCPT ngày 04 tháng 4 năm 2018 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Tng Công ty Công nghiệp Sài Gòn; Công văn số 3185/GDĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thử nghiệm Mô hình “Trường học thông minh” đến các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm triển khai cụ thể hóa nội dung Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” ban hành theo quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nêu: “Nâng cấp, mở rộng giải pháp quản lý trường học để đẩy mạnh thu thập thông tin quá trình học tập của học sinh hướng đến giáo dục định hướng cá thể”, thực hiện chủ trương của thành phố về xây dựng một thành phố thông minh, con người thông minh, tăng tiện ích dịch vụ phục vụ phụ huynh và học sinh, đồng thời, cung cấp công cụ giúp nhà trường giáo dục, tạo thói quen để học sinh sử dụng và làm quen một phương tiện thanh toán hiện đại, hội nhập quốc tế”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thí điểm thực tế Mô hình “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” với các tiện ích ứng dụng tại các Trường THCS Lý Thánh Tông - Quận 8 và Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Quận Tân Bình trong thời gian qua, bao gồm: phát hành thẻ VinalD cho học sinh và giáo viên của trường; điểm danh học sinh vào lớp và điểm danh bán trú; chấm công giáo viên; máy bán hàng tự động; đặt hàng và thanh toán không tiền mặt tại căn tin; tương tác học đường (kết nối ứng dụng sổ liên lạc điện tử); quản lý thu phí và học phí; quản lý xe đưa đón học sinh; cổng kiểm soát an ninh ra vào khuôn viên trường học.

Qua đánh giá kết quả triển khai thí điểm thành công của các đơn vị tại Hội nghị sơ kết mô hình quản lý “Trường học Thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” ngày 11 tháng 09 năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Mô hình quản lý “Trường học Thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” đến các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

- Đối với các quận-huyện chưa triển khai thí điểm: yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát thực trạng điều kiện thực tế về hạ tầng kỹ thuật và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc làm căn cứ đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân quận- huyện lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện tham gia ứng dụng Mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” đã thí điểm.

- Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ điều kiện thực tế về hạ tầng kỹ thuật và nhu cầu của đơn vị đang quản lý để đăng ký tham gia Mô hình quản lý “Trường học Thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt”.

- Đối với các quận-huyện đã tham gia thí điểm: đề nghị tiếp tục có kế hoạch triển khai các tiện ích ứng dụng thẻ đa năng VinalD phù hợp với điều kiện thực tế về nhu cầu và hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị thuộc quận.

Việc triển khai mô hình quản lý mới tại một số trường học tham gia thử nghiệm là bước đi cần thiết trước khi triển khai mở rộng đến tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, tăng cường kiểm soát an ninh học đường, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận công nghệ thanh toán hiện đại và bước đầu hình thành tác phong công nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

- Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo,Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện và đăng ký danh sách đơn vị tham gia Mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” gửi về cho Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2020 để tổ chức khảo sát thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “để báo cáo”
- Lưu: (VP, P.KHTC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3355/GDĐT-KHTC năm 2020 về triển khai mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.742

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34