Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8434/BTC-TCHQ năm 2018 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8434/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8434/BTC-TCHQ
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5331/VPCP-KSTT ngày 06/06/2018 của Văn phòng Chính phủ xử lý phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) về một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định, thủ tục hành chính liên quan đến thuế, quản lý nguyên vật liệu nhập khẩu và sản xuất, nhập khẩu ô tô. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị tăng mức trần để khấu trừ khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt từ 7% đến 15% và kiến nghị xem xét việc tăng thuế giá trị gia tăng đối với xe máy, phụ tùng thay thế và phụ kiện từ 10% lên 12%, Bộ Tài chính đã có công văn số 7483/BTC-CST ngày 22/6/2018 trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (bản sao đính kèm).

2. Về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu sau khi cơ quan hải quan xác định lại trị giá khai báo hải quan:

2.1. Về việc hoàn thuế TTĐB:

Căn cứ Điều 6, Điều 7 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 về hoàn thuế, khấu trừ thuế TTĐB; Điều 1 Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015; Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì khoản thuế TTĐB do cơ quan hải quan ấn định theo kết quả kiểm tra sau thông quan không được xem là nộp thừa thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu. Vì vậy, cơ quan hải quan không xem xét hoàn thuế TTĐB cho doanh nghiệp.

2.2. Về việc khấu trừ thuế TTĐB:

Việc khấu trừ thuế TTĐB được quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 26/10/2015, Điều 1, Điều 2 Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính; Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai và nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, sau đó Cơ quan Hải quan ra quyết định ấn định thuế TTĐB đầu vào phải nộp cho hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp đã nộp thuế TTĐB tăng thêm vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp không được tính số thuế TTĐB đầu vào thực nộp tăng thêm này vào số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu để khấu trừ khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước.

Doanh nghiệp thực hiện hạch toán số thuế TTĐB thực nộp tăng thêm nêu trên vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

3. Đối với các kiến nghị về thời gian chuyển tiếp thực hiện Nghị định 116/2017/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT (nội dung 4 Phụ lục đính kèm công văn số 2805/2018/ACAPR/EUC-MSC); yêu cầu thử nghiệm theo từng lô trong đăng kiểm (nội dung 5) và ảnh hưởng của việc yêu cầu linh kiện xe ô tô nhập khẩu để sản xuất lắp ráp phải thử nghiệm ở Việt Nam (nội dung 6).

Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ký ban hành; Thông tư 03/2018/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Do vậy, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu làm việc với Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải để được giải đáp các vướng mắc, kiến nghị nêu trên.

4. Về quản lý nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

Về việc thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu căn cứ các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu gửi hồ sơ cụ thể cho Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để được xem xét giải quyết.

Bộ Tài chính trả lời để Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Lưu: VT,TCHQ
(10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8434/BTC-TCHQ năm 2018 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169